Ege Bölgesi’nde “Endüstriyel Soğutma ve Endüstriyel Mutfak Sektörünün” lider firmaları arasında yer alan Ergül Teknik, kaliteli üretimi en iyi teknoloji ile geliştirerek projeden montaja komple hizmeti ile kusursuz müşteri memnuniyetini sağlamayı hedeflemektedir. Sektörün ihtiyaç duyduğu her türlü ekipman ve yardımcı malzemeyi tüketicilerine sunmaktadır.

Her geçen gün daha iyi bir ürün üretmek amacıyla çıktığımız bu yolda işletme vizyonumuz doğrultusunda kalite standardından ödün vermeksizin müşterilerimizin değişen ve gelişen istek ve ihtiyaçlarını aşarak karşılayan müşteri memnuniyetini sağlamak öncelikli hedefimizdir. Hedefimiz doğrultusunda gelişmeye yönelik yeni yatırımlar yapıp rakip ürünlerin müşteriye maliyetinden daha fazla olmayan maliyetle üretim kapasite ve verimliliğini arttırmak ve dolayısıyla müşterilerimize özgün ve kullanışlı tasarımlar oluşturmak, üretilen ürünlerin de yasal gereklilikler çerçevesinde temel sağlık ve güvenlik normlarına, hijyenik ve çevre koşullarına uygunluğu konusunda üretimlerimizi artırmak politikalarımız arasındadır.
Kalite yönetim sistemimizi ISO 9001:2008 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edip belgelemeyi hedef alıyoruz. Hedeflenen kalite için önleyici yöntemler üzerinde yoğunlaşmaktayız. Sürekli gelişmek için gerekli yatırımlara kaynak yaratmak da işletmemiz için esastır. Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirip gerekli eğitimleri gerçekleştirerek çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve kuruluş dışı işbirlikçilerimizin uzun vadeliliğini sağlayarak hedef alınan pazarlarda gelişip büyümek hedefimizdir.

Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar olan süreçte portföyümüzün geliştirilmesi ve mevcut portföyümüzü oluşturan şirket ve bireylerin, sunduğumuz ürün ve hizmet beklentilerinin güvenirliliğini yüksek performansta ve sürekli kılmayı taahhüt ederiz.

HALİL GÜLADA
Şirket Sahibi